Nộp hồ sơ lên cơ quan thuế

Sau khi đã thực hiện các xong các bước Khởi tạo mẫu hóa đơn, Lập quyết định áp dụng hóa đơn, tạo Thông báo phát hành. Doanh nghiệp tiến hành nộp Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử HoaDon.Biz bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử

1. Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử, bao gồm:

 • Mẫu hóa đơn điện tử (Xem cách tải mẫu hóa đơn Tại đây)
 • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (Xem cách tải quyết định áp dụng Tại đây)
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Xem cách tải thông báo phát hành Tại đây)

2. Nộp hồ sơ thông báo phát hành cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp bằng 02 cách (Doanh nghiệp chọn 1 trong 2 cách)

2.1. Cách 01: Nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử bằng văn bản giấy

 • Bước 1: Thực hiện tải bộ hồ sơ trên phần mềm HoaDon.Biz
 • Bước 2: In ra giấy, ký và đóng dấu của doanh nghiệp
 • Bước 3: Sau khi hoàn thiện thì mang bộ hồ sơ nộp cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp

2.2. Cách 02: Nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử bằng văn bản điện tử

 • Bước 1: Tải bộ hồ sơ trên phần mềm (Lưu ý)
  • Tên file phải đặt không dấu. Ví dụ: Mau_hoa_don, Quyet_dinh_ap_dung_hoa_don_dien_tu, thong_bao_phat_hanh
  • Lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử: In ra, ký và đóng dấu. Sau đó scan màu ra file ảnh và insert ảnh vào file word mới
 • Bước 2: Nộp hồ sơ
  • Thực hiện nộp hồ sơ trên hệ thống kê thai thuế mà đơn vị đang sử dụng.
  • Vào trang http://thuedientu.gdt.gov.vn, tiến hành đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế. Sau đó tiến hành nộp tờ khai theo hướng dẫn của hệ thống.
 • Bước 3: Sau khi nộp hồ sơ thành công. Sau 02 ngày làm việc, doanh nghiệp có thể tra kết quả trên trang cổng thông tin của Thuế.