Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu chung về phiên bản trình duyệt được cài đặt trên máy tính của Doanh nghiệp và chức năng hỗ trợ ký số hóa đơn điện tử HoaDon.Biz

1. Yêu cầu trình duyệt Internet

Để doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử HoaDon.Biz, chúng tôi khuyến cáo sử dụng các phiên bản trình duyệt sau:

STT Tên trình duyệt Yêu cầu Link download
1 Google Chorme Từ phiên bản 60 trở lên https://www.google.com/chrome/
2 Mozilla Firefox Từ phiên bản 54 trở lên https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/
3 Microsoft Edge Phiên bản mới nhất https://www.microsoft.com/vi-vn/edge
4 Cốc Cốc Phiên bản mới nhất https://coccoc.com

2. Cài đặt Tool hỗ trợ ký số

Để thực hiện cài đặt Tool hỗ trợ ký số hóa đơn điện tử, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

2.1. Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện download Tool hỗ trợ ký số hóa đơn điện tử tại địa chỉ: Link download Tool ký số

2.2. Bước 2: Sau khi download Tool ký số về máy tính thành công, doanh nghiệp mở thư mục chứa file download và tìm file có tên là NhanHoa_Signing, click đúp chuột trái vào file để thực hiện cài đặt.

Cửa sổ cài đặt Tool ký số như sau:

Mặc định thư mục cài đặt sẽ được lưu ở đường dẫn D:\NhanHoa_Signing, doanh nghiệp có thể thay đổi thư mục cài đặt cho phù hợp bằng cách click chuột vào Browse... để chọn. Sau đó click vào Install để thực hiện cài đặt và chờ cho quá trình này hoàn tất.

Lưu ý!

Trong quá trình cài đặt tool hỗ trợ ký số, do máy tính của doanh nghiệp đã được cài đặt tiện ích mở rộng của nhà cung cấp khác từ trước, ví dụ: Tiện ích kê khai bảo hiểm, tiện ích mở rộng của Tổng cục Thuế, ...vv. Sẽ xuất hiện màn hình sau:

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp click vào cửa sổ màn hình DOS như ảnh trên, sau đó thực hiện gõ ký tự y và nhấn phím Enter trên bàn phím để thực hiện thêm tiện ích mở rộng cho trình duyệt.

3. Cài đặt tiện ích mở rộng cho trình duyệt

Thông thường sau khi kết thúc quá trình cài đặt Tool hỗ trợ ký số, tiện ích mở rộng trên trình duyệt Google chorme, Firefox sẽ được thêm tự động. Doanh nghiệp mở trình duyệt lên để kiểm tra, nếu không thấy xuất hiện thông báo có tiện ích mới đã được thêm vào thì doanh nghiệp cần cài đặt tiện ích mở rộng cho trình duyệt, các bước thực hiện như sau:

3.1. Trình duyệt Google Chorme

Trên cửa sổ trình duyệt, click vào biểu tượng như hình dưới, sau đó vào mục "Công cụ khác / Tiện ích mở rộng" (Hoặc "More tools/ Extensions")

Doanh nghiệp kiểm tra xem đã có tiện ích mở rộng có tên NhanHoa Signing hay chưa. Nếu chưa có doanh nghiệp click chuột vào biểu tượng Menu Tiện ích

Chọn Mở cửa hàng Chorme trực tuyến

Nhập từ khóa tìm kiếm NhanHoa Signing vào ô tìm kiếm, nhấn phím Enter. Sau khi có kết quả tìm kiếm tiện ích, thực hiện thêm tiện ích mở rộng bằng thao tác click vào button Thêm vào Chorme

Sau đó nhấn Thêm tiện ích

Hoàn tất quá trình cài đặt, doanh nghiệp tắt trình duyệt Chorme và mở lại. Khi thấy biểu tượng chữ W trên thanh trình duyệt là đã cài đặt thành công.

3.2. Trình duyệt Mozilla Firefox

Đối với trình duyệt Firefox, doanh nghiệp mở trình duyệt và copy đường link dưới đây và paste vào thanh địa chỉ và nhấn phím Enter

          
          
          
          https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/file/3616156/nhanhoa_signing-1.0.1-fx.xpi?src=devhub
        
      
       
      

Chọn Thêm (A) như hình dưới

Chọn Ok, đã hiểu như hình dưới

Hoàn tất quá trình cài đặt, doanh nghiệp tắt trình duyệt Firefox và mở lại. Thực hiện kiểm tra trong Tiện ích của trình duyệt, nếu thấy xuất hiện tiện ích có tên NhanHoa Signing là đã cài đặt thành công.

3.3 Trình duyệt Microsoft Edge

Trên cửa sổ trình duyệt, click vào biểu tượng như hình dưới, sau đó vào mục Extensios

Click vào đường link có tên Chrome Web Store

Nhập từ khóa tìm kiếm NhanHoa Signing vào ô tìm kiếm, nhấn phím Enter. Sau khi có kết quả tìm kiếm tiện ích, thực hiện thêm tiện ích mở rộng bằng thao tác click vào button Add to Chorme

Sau đó nhấn Add extension

Hoàn tất quá trình cài đặt, trình duyệt thông báo extension đã được thêm vào và có biểu tượng chữ W trên thanh trình duyệt là đã cài đặt thành công.

3.4 Trình duyệt Cốc Cốc

Trên cửa sổ trình duyệt, click vào chức năng cài đặt có biểu tượng hoặc nhập giá trị coccoc://settings/ trên thanh địa chỉ trình duyệt như hình dưới, sau đó vào mục Tiện ích

Chọn Mở cửa hàng Chorme trực tuyến

Nhập từ khóa tìm kiếm NhanHoa Signing vào ô tìm kiếm, nhấn phím Enter. Sau khi có kết quả tìm kiếm tiện ích, thực hiện thêm tiện ích mở rộng bằng thao tác click vào button Thêm vào Chorme

Sau đó nhấn Thêm tiện ích

Hoàn tất quá trình cài đặt, trình duyệt thông báo extension đã được thêm vào và có biểu tượng chữ W trên thanh trình duyệt là đã cài đặt thành công.